Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XVII

16:21, 31/08/2021

Ngày 31.8, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 

Các đại biểu dự kỳ họp

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, thảo luận thông qua các nội dung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công trong danh mục Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30.6.2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hưng Yên (lần 2) làm căn cứ để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện phân bổ vốn cho kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. Việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề cho việc triển khai các bước tiếp theo trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.


Để bảo đảm chất lượng các nội dung mà HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp.


Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, xem xét 45 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án như: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Trung đoàn KTT 126 (giai đoạn 1); Nhà trực ban doanh trại, nhà tiếp dân, kho tàng thư và các hạng mục phụ trợ - Công an tỉnh Hưng Yên; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 1); xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ; công trình cải tạo, nạo vét và kè một số đoạn trên sông Ngưu Giang; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tại 3 xã: Thắng Lợi (Văn Giang), Tân Châu (Khoái Châu) và Nguyên Hòa (Phù Cừ) theo đề án phát triển kinh tế vùng bãi… 


Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhất trí thông qua 34 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp; các tờ trình và dự thảo nghị quyết còn lại sẽ được tiếp tục xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp sau.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công mới là bước khởi đầu trong quá trình thực hiện đầu tư. Để các dự án được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục để triển khai các dự án đã được thông qua tại Kỳ họp bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; bố trí đủ nguồn vốn để các công trình được thực hiện đúng tiến độ đề ra; trên cơ sở số giao đầu tư công trung hạn đối với tỉnh Hưng Yên tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sớm tham mưu ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 bảo đảm theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết.


Phương Minh – Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)