Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố 

16:56, 22/09/2021

Ngày 22.9, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện theo Thông báo số 1543-TB/TU ngày 21.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 6.12.2019 của HĐND tỉnh. 
 

Toàn cảnh cuộc khảo sát

 

Báo cáo của Sở Nội vụ nêu rõ: Theo dự kiến, toàn tỉnh sáp nhập 136 thôn, tổ dân phố của 34 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 38 thôn của các huyện: Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào. Việc sáp nhập bước đầu đã góp phần thu gọn đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách, giảm chi từ ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư cho các thôn. Các thôn sau sáp nhập đều hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua và các mô hình hoạt động được Nhân dân hưởng ứng tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, còn 98 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện sáp nhập. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố; một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác xây dựng phương án, kế hoạch và chưa chú trọng công tác tuyên truyền nên đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa tạo được sự đồng thuận cao trong một bộ phận cán bộ, công chức và Nhân dân. Hơn nữa, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố còn gặp khó khăn do đặc điểm truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo ở mỗi địa phương và phải được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố tán thành. 


Tại cuộc khảo sát, các thành viên trong đoàn đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số vấn đề như: Nguyên nhân và những vướng mắc dẫn tới kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh còn thấp; chỉ rõ những địa phương chưa quyết liệt thực hiện; đánh giá rõ hơn hiệu quả hoạt động của các thôn sau sáp nhập; lộ trình tiếp theo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh...


Theo kế hoạch, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát việc thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 


Lệ ThuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)