Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ

17:57, 08/09/2021

Ngày 8.9, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh…

 

Các đại biểu tại buổi làm việc


Trong những năm qua, Huyện ủy Tiên Lữ luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của huyện: Nông nghiệp chiếm 13,7%, công nghiệp – xây dựng chiếm 42,3% và dịch vụ chiếm 44%.


 8 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt 5.155 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 462 tỷ đồng, đạt trên 152% kế hoạch giao. Trong thời gian vừa qua, huyện đã khai thác lợi thế, phát triển hạ tầng giao thông tạo thuận lợi giao thương. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng. 


Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp trong huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Huyện quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...


Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện một số mục tiêu lớn như: Quy hoạch, xây dựng 4 cụm công nghiệp, khai thác vận tải đường thuỷ; đầu tư phát triển kết nối với phát triển du lịch tại các di tích lịch sử quốc gia và làng nghề; xây dựng đường ra đồng và đề án xử lý rác thải tập trung…


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Tiên Lữ trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Những năm qua, huyện Tiên Lữ đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ từ nông nghiệp sang các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, tạo nhiều việc làm cho người lao động… Để phát triển hiệu quả công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch với các giải pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả quỹ đất đã giao cho dự án, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông. Cùng với đó, huyện cần có giải pháp quyết  liệt để tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên cát, bảo đảm vệ sinh môi trường… Huyện cần quy hoạch, phát triển nông nghiệp theo vùng với quy mô lớn, tạo chuỗi sản xuất liên kết; quan tâm xây dựng hợp tác xã kiểu mới để thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân. Huyện cần quan tâm phát triển đô thị gắn với dịch vụ; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa…


Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; có kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các chương trình, đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục rà soát và tinh gọn bộ máy; quan tâm rà soát, quy hoạch nhân sự cán bộ chủ chốt kế cận, gắn việc luân chuyển phù hợp với quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường quản lý hành chính nhà nước.


Bên cạnh đó, các cấp, các ngành của huyện cần đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi thời điểm; quan tâm, động viên và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch…


Phương Minh


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)