Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10.2021

17:36, 29/09/2021

Ngày 29.9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10.2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 2 chuyên đề gồm: Đường Hồ Chí Minh trên biển – hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc; tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.


Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên các đơn vị, địa phương ngoài việc tập trung tuyên truyền 2 chuyên đề đã được phổ biến tại hội nghị cần tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), bám sát chương trình và những kết quả quan trọng của hội nghị; đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 3 tháng cuối năm 2021; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra; tuyên truyền hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tuyên truyền về chủ trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh…


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ khai trương ứng dụng Thông tin tuyên giáo trên điện thoại di động (App Mobile Thông tin tuyên giáo) và ra mắt hình thức mới 3 bản tin.


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 56 - NQ/TW ngày 5.3.2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)