Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng

20:08, 30/09/2021

Ngày 30.9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Trong quý III năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XIII; việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng… Tính từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban hành 9 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch…


Quý IV năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng với trọng tâm là thực hiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng như: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tích cực tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…


Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III năm 2021; đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.


Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng mà toàn ngành đã đạt được trong quý III năm 2021. Đồng thời yêu cầu: Thời gian tới, toàn ngành cần tập trung bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, đồng thời tranh thủ các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; thực hiện kịp thời việc triển khai, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng…


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)