Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khóa XXVI

20:09, 30/09/2021

Ngày 30.9, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khóa XXVI tổ chức hội nghị lần thứ 8. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 255-QĐ/TU ngày 18.8.2021 của Tỉnh ủy về rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 


Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, thị xã Mỹ Hào có 1 địa phương là xã Hòa Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện có 4 xã là Hưng Long, Ngọc Lâm, Cẩm Xá, Dương Quang đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đề nghị tỉnh công nhận. 


Hội nghị cũng đã tiến hành nội dung thành lập mới 1 chi bộ và giải thể 1 chi bộ trực thuộc Thị ủy; kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thị xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; tăng cường phát huy các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19; quan tâm hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả “Giờ sinh hoạt” toàn Đảng bộ thị xã…


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)