Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

17:27, 15/09/2021

Ngày 15.9, tại Hà Nội, các cơ quan Nội chính phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết: Trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan Nội chính đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Các cơ quan Nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan Nội chính đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng trung kiên, tin cậy, là "lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy Nhà nước, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân. Các cơ quan Nội chính tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả với Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là lực lượng chủ công trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan Nội chính được củng cố, kiện toàn; quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống" củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung của ngành, địa phương, đơn vị để từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời thảo luận, phân tích nhiều giải pháp để tiếp tục làm tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực. Biểu dương những kết quả mà các cơ quan Nội chính đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Các cơ quan nội chính phải thực sự là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội. Vì vậy, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu các cơ quan Nội chính cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Theo đó, các cơ quan Nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”; thực sự am hiểu pháp luật, nắm vững, nắm chắc các nguyên tắc, quy chế, quy định; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nội chính và giữa các cơ quan Nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả; trong thực thi nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, có bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết; nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan Nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, bất kể người đó là ai; gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan Nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)