Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

19:01, 15/09/2021

Ngày 15.9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo và tham luận do các ban, bộ, ngành, hội ngành toàn quốc, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trình bày. Các báo cáo, tham luận tập trung chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như đánh giá vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020, đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới.


Hội nghị cũng đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt, trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Sau hội nghị này, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tự nghiên cứu nghị quyết và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, góp phần cụ thể hóa những mục tiêu Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ đã phát triển trong mọi mặt của đời sống ở nước ta. Những thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Để đất nước phát triển đòi hỏi khoa học và công nghệ phải đi trước đón đầu, đẩy mạnh khoa học ứng dụng. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tạo điều kiện xây dựng hệ sinh thái khoa học và công nghệ để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phải đưa khoa học và công nghệ vào thực tiễn và thực tiễn hóa khoa học và công nghệ. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần không ngừng nỗ lực sáng tạo để phát huy tiềm lực, đưa khoa học và công nghệ đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…


Mai Nhung


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)