Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên

19:30, 05/09/2021

Ngày 3.9.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Trung tâm chỉ huy) do đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh là Chỉ huy trưởng. Sở Y tế là cơ quan Thường trực Trung tâm chỉ huy.


Trung tâm chỉ huy có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch Covid-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ về phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh; chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.


Quyết định cũng nêu nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm chỉ huy.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)