Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

Nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

08:07, 07/10/2021

Xác định rõ việc học tập, quán triệt và triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng bộ việc triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng và đạt được nhiều kết quả tích cực. 
 
 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh tư liệu)

 

Bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy về học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ khối đã sớm ban hành Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đảng viên và quần chúng trong toàn khối. Qua đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng bộ khối đã tổ chức mở 1 lớp quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cho 232/240 đồng chí cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt việc học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức với những cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức học trực tuyến ở những nơi đủ điều kiện, bảo đảm thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch khi triển khai thực hiện; chia nhiều lớp để quán triệt, chia nội dung thành nhiều phần gửi qua Email, Zalo của nhóm, trang thông tin điện tử; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, chuyên môn, đoàn thể... bảo đảm thiết thực, hiệu quả vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ khối đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với 82 lớp cho 4.502/4.600 đảng viên, chiếm 97,27% và 4.225 quần chúng. Sau học tập, 100% các đảng bộ, chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động bảo đảm tính khả thi và yêu cầu đề ra, sát với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung và kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu  theo tinh thần Chỉ thị số 01 - CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối đề ra. Để việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả, Đảng bộ khối đã ban hành Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Qua đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kết hợp linh hoạt các phương thức truyền đạt nghị quyết, đối thoại, giải đáp những thắc mắc, vận dụng lý luận vào thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết kịp thời, đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian và chất lượng, bảo đảm 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kết luận, quy định của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng theo quy định; phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98% trở lên và quần chúng đạt từ 90% trở lên; 100% chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định.


Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. 


Phạm Mạnh Hà
Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)