Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tham gia ý kiến xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

16:57, 14/10/2021

Ngày 14.10, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh… 
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự là 2 trong 5 dự án luật sẽ được Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, bám vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31.12.2019. Đối với Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự gồm 3 điều. Trong đó, điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ luật Tố tụng hình sự; điều 2, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khác có liên quan; điều 3, hiệu lực thi hành.


Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung 2 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung; đồng thời, tham gia đóng góp một số ý kiến liên quan những vấn đề thực tiễn đặt ra. 


Tham gia ý kiến xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), các đại biểu thống nhất cao với tờ trình và dự thảo luật; đề nghị Quốc hội cân nhắc việc giữ lại quy định: “Cấm hành vi cạnh tranh bất hợp pháp” trong kinh doanh bảo hiểm (như luật hiện hành) và có liệt kê một số biểu hiện cụ thể của hành vi chung này. Vì thực tiễn cho thấy điều này cũng diễn biến khá phổ biến, cần sớm khắc phục để thị trường bảo hiểm được phát triển lành mạnh trong thời gian tới. 


Về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu cho rằng: Cần quy định rõ về thời gian trong xử lý tội phạm; bổ sung thêm lý do bất khả kháng mà không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án; bổ sung thông báo chấm dứt cho người bào chữa; bổ sung cơ quan có trách nhiệm kê biên tài sản; quy định về tạm đình chỉ tin báo, tố giác tội phạm trong trường hợp cụ thể...


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thư ký Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp. Đồng thời đề nghị các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, góp ý vào các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)