Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh

17:30, 14/10/2021

Ngày 14.10, tại trụ sở làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Các đại biểu dự buổi kiểm tra


Theo báo cáo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc.  Đến nay, 100% số cán bộ, đảng viên của cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cán bộ MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022); chuyên đề toàn khoá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội... Việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 


Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là cách làm sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số thành viên của Mặt trận Tổ quốc và cơ sở. 


Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như: Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tại cơ sở và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; kinh nghiệm tổ chức tuyên truyền Nghị quyết và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong điều kiện cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ xây dựng và nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của các tổ chức thành viên của Mặt trận, địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm rõ thêm việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; các hoạt động tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các chính sách chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...


Sau khi làm rõ thêm những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn các thành viên trong đoàn kiểm tra và mong đoàn tổng hợp các kiến nghị của tỉnh gửi đến Bộ Chính trị và các cơ quan chức năng Trung ương xem xét, giải quyết. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)