Đồng chí Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng

10:04, 08/10/2021

Với gần 40 báo cáo, tham luận, Hội thảo “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” đã ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định; người đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của đồng chí.


Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), ngày 7/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. 


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nam Định, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam. 
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

Nhiều năm đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban Bí thư phụ trách công tác tổ chức với tinh thần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng tổ chức các kỳ đại hội Đảng. Những hoạt động của đồng chí góp phần quan trọng vào việc phát triển lý luận của Đảng cầm quyền. Đồng chí đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng hiện nay.


Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, chúng ta có thêm ý chí, quyết tâm, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước của các thế hệ đi trước; thêm vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.


GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu đó là: Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, bản lĩnh thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng; Đồng chí Lê Đức Thọ - người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đồng chí Lê Đức Thọ - nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến to lớn đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Đồng chí Lê Đức Thọ - tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tham luận tại điểm cầu Nam Định, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ, truyền thống tốt đẹp của quê hương đã nuôi dưỡng, giáo dục, góp phần hình thành nhân cách, chí hướng yêu nước, cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ. Cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức cách mạng, công lao và cống hiến của đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và làm rạng danh thêm những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Nam Định.


Do hoàn cảnh công tác, đồng chí Lê Đức Thọ không có điều kiện thường xuyên về thăm quê hương nhưng vẫn luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đồng bào, đồng chí, thể hiện rõ qua những lần gặp gỡ, trao đổi, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và mong muốn tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trên con đường xây dựng quê hương giàu mạnh.
 
 

 Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và Nam Định
 Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và Nam Định

 

Học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lê Đức Thọ, Đảng bộ và nhân dân Nam Định không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa Nam Định đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.


Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ, đồng chí Lê Đức Thọ đã dành nhiều thời gian, trí tuệ, tâm sức cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng, có đóng góp quan trọng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ qua các thời kỳ cách mạng, góp phần hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền cũng như để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.


Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí đã tham mưu cho Trung ương kịp thời đề ra những chủ trương đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tiễn. Kiên trì khẳng định tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng; giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng.


Từ thực tiễn hoạt động lãnh đạo cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng Đảng là: gắn chặt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức với nhiệm vụ chính trị; lấy việc xây dựng về tư tưởng là khâu chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng... 


Đồng chí đã luận giải khá rõ mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền, chỉ rõ hai khuynh hướng lệch lạc. Một là, Đảng bao biện, làm thay và buông lỏng sự lãnh đạo. Hai là, hạ thấp hoặc tách rời sự lãnh đạo của Đảng với cơ quan chính quyền nhà nước. Cả hai khuynh hướng này đều sai lầm và có rất hại. Để khắc phục, đồng chí Lê Đức Thọ kiên định các nguyên tắc của một đảng mác-xít, nắm vững nội dung sự lãnh đạo của Đảng. Những quan điểm đó đến nay vẫn còn giá trị.


GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, đồng chí Lê Đức Thọ đã thể hiện tầm nhìn vượt trước trong việc dũng cảm lựa chọn con đường cách mạng phù hợp với thời đại, lựa chọn phương thức đấu tranh cũng như thực hiện dân chủ hóa trong Đảng. Tư tưởng vượt trước của đồng chí Lê Đức Thọ cũng được thể hiện trong chiến tranh nhân dân, thành lập mặt trận rộng rãi, đánh địch một cách chủ động; sáng suốt trong xây dựng mạng lưới tình báo Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Thọ cũng đề ra nhiều đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ trí thức, cán bộ trẻ; khẳng định bản lĩnh trong đấu tranh ngoại giao...


Với gần 40 báo cáo, tham luận, Hội thảo đã ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định, người đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của đồng chí./.
 
Theo dangcongsan.vn


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)