Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

18:30, 11/10/2021

Ngày 11.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Hệ thống Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả, thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân để thống nhất về ý chí và hành động; tuyên truyền nhấn mạnh một số điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Cách mạng Tháng Mười Nga…


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)