Đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri

19:22, 16/11/2021

* Ngày 16.11, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.
 

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên

 

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiến hành trong 2 ngày vào đầu tháng 12.2021. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022...


Tại hội nghị, cử tri thành phố Hưng Yên bày tỏ sự nhất trí cao và phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: Quan tâm hỗ trợ nông dân tiêu thụ và tìm đầu ra bền vững cho nông sản; đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh; nâng cao hiệu quả trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường...


Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri; giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu thành phố Hưng Yên quan tâm giải quyết những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Đồng chí mong muốn cử tri thành phố Hưng Yên tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, nỗ lực cùng vượt qua khó khăn vì sự phát triển của thành phố Hưng Yên nói riêng và của tỉnh nói chung, nhất là trong giai đoạn dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp như hiện nay... 

* Ngày 16.11, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ ba của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ
Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ


Tại hội nghị, đại diện các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVII và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh. Đại diện các đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của huyện. 


Tại hội nghị, cử tri huyện Yên Mỹ đã kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện các vấn đề như: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, chưa hiệu quả; một số tuyến đường, cầu bắc qua sông, kênh xuống cấp; đầu tư hạ tầng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư…


Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến phản ánh của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp HĐND tỉnh tới đây xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


* Ngày 16.11, tại trụ sở UBND huyện Phù Cừ, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phù Cừ và đại biểu HĐND huyện Phù Cừ tiếp xúc cử tri trong huyện. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở UBND huyện kết nối tới 14 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ

 

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Phù Cừ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII và Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Phù Cừ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 


Tại hội nghị, cử tri huyện Phù Cừ đã phản ánh ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số nội dung như: Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn từ chất thải chăn nuôi, chất thải của một số công ty, doanh nghiệp;  một số điểm, bãi tập kết rác thải quá tải, lượng rác tồn đọng nhiều gây ô nhiễm môi trường; cần quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; có cơ chế hỗ trợ diện tích lúa nếp bị thiệt hại; ưu tiên đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng; quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo một số di tích, nhà văn hóa các thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân…


Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây; đồng thời sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền có thẩm quyền xem xét giải quyết.


* Ngày 16.11, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Tiên Lữ đã tiếp xúc với cử tri các xã: Thụy Lôi, Trung Dũng, Lệ Xá. Dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Lê Xuân Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri huyện Tiên Lữ
Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri huyện Tiên Lữ

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện đại biểu HĐND huyện Tiên Lữ báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX.


Tại hội nghị, cử tri phát biểu nhất trí cao với dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII cũng như dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Tiên Lữ khóa XX; đồng thời kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị tỉnh hỗ trợ trùng tu, nâng cấp chùa Lệ, thôn Lệ Chi, xã Lệ Xá; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; làm đường giao thông ra đồng; hoàn thiện và nâng cấp nhà văn hóa xã, hỗ trợ kinh phí nạo vét thủy lợi để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp...


Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của cử tri để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)