Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

21:17, 19/11/2021

Ngày 19.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sinh hoạt đảng của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp; tình hình, kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 3.2.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011 – 2015 (Đề án số 02). Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...
 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến các chi bộ, đảng bộ trong khối về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch… triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối. 


Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung nội dung sinh hoạt chi bộ được thực hiện bảo đảm quy định, cụ thể; gắn sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. 


Về kết quả xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, từ năm 2009 đến năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 18 tổ chức cơ sở Đảng, tiếp nhận 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, bên cạnh đó đã giải thể 10 tổ chức cơ sở đảng không còn phù hợp về mặt tổ chức; kết nạp mới 959 đảng viên.


Từ tháng 11.2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đồng thời ban hành Đề án số 02-ĐA/ĐUK về việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021 – 2025. Hiện Đảng ủy khối đang nghiên cứu, khảo sát thành lập 2 tổ chức đảng tại doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh…


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; rà soát, kiểm tra quy chế làm việc của chi bộ, quy chế phối hợp giữa chi ủy, đảng ủy với thủ trưởng đơn vị; việc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng cần được đặc biệt chú trọng;  quan tâm phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn công tác dân vận với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước…


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 – 2025 ở tỉnh Hưng Yên, trong đó cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch với các mục tiêu, giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm. Cùng với đó cần nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, người lao động ở các doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân…


Phương Minh – Nguyễn Nhân
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)