Kết quả kỳ họp 12, 13, 14 của Uỷ ban Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên 

19:01, 24/11/2021

Trong các ngày 30.9, 9.11 và 22.11.2021, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên khóa XIX đã họp các kỳ 12, 13, 14. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo và xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tống Trân, huyện Phù Cừ với các nội dung sau: 


(1) Việc thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020-2025. 


(2) Việc lãnh đạo, chỉ đạo bầu và chi trả phụ cấp, hỗ trợ đối với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022. 


(3) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND xã làm chủ đầu tư. 


(4) Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016, Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23.5.2019 của UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Phù Cừ về việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh; việc giao thầu đất công ích, thu tiền hoa lợi công sản trên địa bàn xã. 


(5) Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đảng viên được kiểm tra đã có một số khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giao thầu đất công ích, thu chi tiền hoa lợi công sản, việc bầu Phó Bí thư chi bộ 3 thôn, việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021... 


Vi phạm của Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đảng viên được kiểm tra là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm giảm uy tín tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí được kiểm tra. 


Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2015-2020; Khiển trách Đảng ủy xã Tống Trân nhiệm kỳ 2020-2025; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Cách chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Khiển trách đối với đồng chí Ninh Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã; Cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thành Công, Đảng ủy viên, nguyên công chức Tài chính - Kế toán xã; Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Việt San, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và đồng chí Trương Xuân Sinh, công chức Địa chính - Xây dựng xã. Khiển trách đồng chí Hà Duy Trang, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Thanh Tám, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã. 


Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm tại xã Tống Trân trong thời gian vừa qua; chỉ đạo xử lý về mặt hành chính đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật theo quy định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra những nội dung dễ phát sinh vi phạm, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thu, chi tài chính ngân sách... của xã Tống Trân và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cừ; chỉ đạo UBND huyện tiếp tục tiến hành thanh tra, làm rõ một số nội dung việc cho thuê thầu đất công ích, thu, chi từ nguồn hoa lợi công sản tại xã Tống Trân. Báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)