Hội nghị lần thứ Sáu Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX

16:56, 30/12/2021

Ngày 30.12.2021, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ Sáu, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Phương thức hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Hệ thống Mặt trận không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, từng bước tạo chuyển biến rõ rệt trong xã hội. Tổng kinh phí và hiện vật vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch được trên 21,8 nghìn tỷ đồng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, giám sát và phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động đối ngoại Nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực.


Năm 2022, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua phù hợp, bảo đảm thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác cứu trợ, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; làm tốt công tác nắm bắt tình hình Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.Lệ Thu  
 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)