Năm mới khát vọng phát triển mới

22:38, 31/12/2021

Năm 2021 khép lại với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên… Đây cũng là năm chúng ta tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 bùng phát đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Dịch Covid-19 đã làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Song với sự tập trung cao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế và Nhân dân trong tỉnh đã cơ bản thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP khá (đạt 6,52%) cao hơn so với kế hoạch và cao hơn so với năm 2020; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 87,7 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tăng khá, đạt 17.300 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2020; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp; thu hút đầu tư tư nhân và FDI đạt cao; xuất khẩu đạt khá; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa có bước chuyển biến tích cực; quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn, kỷ cương, kỷ luật xã hội được tăng cường... Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực so với bình quân chung của cả nước.


Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2021 thật đáng trân trọng, tự hào, tạo động lực to lớn thôi thúc chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu trong năm mới 2022 và những năm tiếp theo.


Bước sang năm 2022, chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025... nhiều quyết sách quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, định hướng, HĐND tỉnh thông qua như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%. Giá trị sản xuất: Xây dựng tăng 5%; thương mại, dịch vụ tăng 5,5%; nông nghiệp, thuỷ sản tăng 2,2%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 64% - thương mại, dịch vụ 28% - nông nghiệp, thủy sản 8%. GRDP bình quân đầu người 95 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 19.525 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 10 - 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao, có từ 8 đến 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 43,5%. Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. Tạo thêm việc làm mới cho 2,5 vạn lao động… 


Theo dự báo, năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng xấu, tạo thêm nhiều yếu tố bất thuận đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước cũng như gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội cho đầu tư phát triển. Tạo đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư tư nhân và đầu tư FDI. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về: Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, ngành thương mại; phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh. Huy động nguồn lực đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đưa nhanh cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất gắn với bảo quản, chế biến nông sản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương…


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cùng khí thế bước sang năm mới với khát vọng phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên với quyết tâm cao nhất nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.


Hưng Yên


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)