Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 

20:27, 12/01/2022

* Ngày 12.1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Năm 2021, Bộ Nội vụ cùng với ngành Nội vụ cả nước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đến hết năm 2021, biên chế công chức cả nước giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; quyết liệt triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 


Năm 2022, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ cùng với toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hoá tại các địa phương. Hoàn thành việc sắp xếp bộ máy biên chế bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi số và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. 


* Ngày 12.1, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 


Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực lao động và việc làm, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện kịp thời các giải pháp, chính sách về lao động – việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với nhiều giải pháp cụ thể để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. 


Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề đạt được nhiều kết quả. Năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 26,1%.


Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.


Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,34%. 100% số đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng. 86% số người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời. 86% số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng kịp thời…


Năm 2022, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bảo đảm đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế; ổn định và phát triển thị trường lao động; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành…


* Ngày 12.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Năm 2021, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Trong năm, toàn ngành triển khai thực hiện 6.809 cuộc thanh tra hành chính, 177.245 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 179 nghìn tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng…Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp 309.598 lượt người về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng thể chế và xây dựng ngành…


Năm 2022, ngành thanh tra bám sát yêu cầu của các cấp, các ngành, định hướng công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện công tác thanh tra; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu, xảy ra vi phạm, có dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật chuyên ngành. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)