Các huyện: Văn Lâm, Tiên Lữ

Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

17:07, 21/01/2022

Ngày 21.1, Huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021, các cấp ủy đảng huyện Văn Lâm quan tâm thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực… Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, từng bước thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…


Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, Huyện uỷ đã ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nghị quyết chuyên đề về Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị huyện Văn Lâm phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025, góp phần định hướng chiến lược trong việc phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 


Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021: 38/38 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 


Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Năm 2021, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 43 lượt đảng viên và 31 tổ chức đảng; giám sát 64 lượt đảng viên và 100 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.


Năm 2022, Huyện ủy Văn Lâm tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng theo hướng tăng cường đối thoại, tăng cường cung cấp thông tin, hướng mạnh về cơ sở, xử lý có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm bảo đảm thực chất. Quan tâm việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới… 


Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phấn đấu thực hiện và hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm…

 

* Ngày 21.1, Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021, các cấp ủy đảng trong huyện đã quán triệt  và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương;  các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 55 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, dân vận được thực hiện có hiệu quả. 


Năm 2022, Huyện ủy Tiên Lữ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo như: Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ; thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2021) và có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. 

 

Thu Yến - Minh Huấn


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)