Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022

22:36, 10/01/2022

Ngày 7.1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Nội dung Chỉ thị như sau:


Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8.12.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:


1- Tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi  tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn tỉnh và tại các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Thường trực cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ và người dân ở các khu cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu trực phòng, chống dịch.


2- Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân dịp Tết, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.


3- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5.2.2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tổ chức và bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh.


4- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 1506-QĐ/TU ngày 18.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền cấp dưới; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...


5- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết.


6- Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ.


7- Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh môi trường; treo cờ, pano, áp phích, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm Quy định số 780-QĐ/TU ngày 7.6.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chế độ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình trước, trong và sau Tết. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.


8- Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân; nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.


9- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước, về Đảng, Bác Hồ, những thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước, của tỉnh; về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tiếp tục phát huy khí thế, tinh thần Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.


Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)