Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021

19:49, 19/01/2022

Ngày 19.1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (viết tắt là Đảng uỷ Khối) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 


Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát chuyên đề, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm thực hiện nghiêm, chính xác. Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 407 đảng viên và 71 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 395 đảng viên và 67 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 69 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…


Năm 2022, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở…


Nhân dịp này, 4 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.


* Cùng ngày, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thông qua các nội dung: Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2021; báo cáo kết quả công tác quản lý tài chính Đảng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan Đảng ủy Khối…


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)