Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1.2022

17:39, 19/01/2022

Ngày 19.1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1.2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ngành.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. Hội nghị đã tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên  truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.


Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 1, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên các đơn vị, địa phương ngoài tập trung tuyên truyền chuyên đề đã được phổ biến tại hội nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo…


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)