Hội nghị toàn quốc xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

17:44, 19/01/2022

Ngày 19.1, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26). Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh...
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc về những kết quả đã thực hiện được, những hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26. Đồng thời đề xuất những điểm mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới  mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đồng thời đóng góp một số ý kiến như: Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích liên kết sản xuất thông qua mô hình kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã; tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh để thực sự trở thành động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Trong giai đoạn tới cần tiếp tục quan tâm chất lượng lao động nông thôn; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu… nhằm góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân; quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP để đưa chất lượng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vươn ra thế giới…


Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, do vậy cần phải nâng cao nhận thức và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của nông nghiệp, nông thôn trong “trụ đỡ” của nền kinh tế. Điều đó đã được khẳng định qua những thành tựu đã đạt được của nền nông nghiệp Việt Nam trong nhiều giai đoạn vừa qua. Đồng chí khẳng định, Nghị quyết số 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, sự tập trung tổ chức thực hiện rất bài bản đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động làm nên những thành tựu lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua. Đến nay là thời điểm thích hợp để tổng kết và ban hành một nghị quyết mới phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết mới được ban hành phải khẳng định được vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức của các ban, bộ, ngành về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, phải xác định được những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện; ra nghị quyết mới phải tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần có chính sách cụ thể hơn về tiếp cận đất đai, nguồn lực tài chính và khoa học công nghệ để khuyến khích phát triển kinh tế theo mô hình tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế theo mô hình trang trại quy mô lớn ở nông thôn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các yếu tố khác như: Môi trường, sản xuất theo liên kết chuỗi… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.


Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW cần tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.


Phương Minh


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)