Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

19:55, 18/01/2022

Ngày 18.1, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tóm tắt Quyết định số 06/QĐ-TTg (Quyết định số 06) ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Mục tiêu tổng quát của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 


Để tổ chức thực hiện đề án, Thủ tướng Chính phủ phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Về cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của đề án. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đề án, xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của đề án. Thủ tướng Chính phủ cũng thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng. Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại đề án. Định kỳ hàng tháng, tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án. Tổ công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án theo lộ trình từng tháng. 


Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả đã đạt được thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành và địa phương; tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải xác định việc thực hiện đề án là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của tỉnh. 


Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, đề án là một nội dung quan trọng của Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm xây dựng công dân số. Các sở, ngành, địa phương phải tích hợp cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chung, trong đó lấy dữ liệu về dân cư làm dữ liệu gốc. Trong đề án đã xác định và phân công rõ việc, rõ người, rõ địa chỉ, rõ đối tượng. Trung ương quyết liệt thực hiện, do vậy, tỉnh cũng phải quyết liệt để triển khai đạt kết quả cao. Công an là lực lượng nòng cốt và phải phối hợp chặt chẽ, kết nối với các dữ liệu ngành để quản lý, khai thác hiệu quả. Trong đề án về chuyển đổi số của tỉnh chuẩn bị ban hành cần có chiến lược rõ ràng, bước đi cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh khá tốt nhưng việc ứng dụng chuyển đổi số lại hạn chế. Do đó, trong thời gian tới phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cần quan tâm tới cả 3 trụ cột là: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. UBND tỉnh cần thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06 và từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện đề án…


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)