Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022

18:53, 18/01/2022

Ngày 18.1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả", công tác mặt trận năm 2022 tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện; kêu gọi, vận động và có giải pháp thu hút các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới; hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27.10.2021 của Chính phủ; công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hướng dẫn giám sát vụ việc cụ thể về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất; giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh một số nội dung MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện: Căn cứ nghị quyết của Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo giúp MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên có căn cứ bám sát thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tự kiểm tra, rà soát việc vận động ủng hộ các loại quỹ; công khai, minh bạch các nguồn lực vận động xã hội. Ngay sau hội nghị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn…


Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)