Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

18:25, 11/01/2022

Ngày 11.1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng cao; góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đã kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời được kiện toàn; tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp được tiếp tục sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao…


Tại hội nghị, các tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của các địa phương, đơn vị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, song công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần được tập trung cao. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan liên quan; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tầng lớp Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm, chính, chí công vô tư…


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)