Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022

22:23, 07/01/2022

Ngày 7.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng  kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

 

Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và các văn bản có liên quan. Các cấp ủy đảng tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2020. Năm 2021, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 2.321 đảng viên và 928 tổ chức đảng. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, các đồng chí cấp ủy viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp phân công phụ trách địa bàn, đơn vị thường xuyên đi sinh hoạt cơ sở, nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời có ý kiến với cấp ủy chỉ đạo, xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Thực hiện giám sát theo chuyên đề, cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát 1.688 đảng viên và 661 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp… 


UBKT các cấp đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. UBKT các cấp kiểm tra 307 đảng viên, 80 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm…


Cùng với đó, công tác xây dựng ngành cũng được chú trọng. Sau đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy các cấp đã bầu đủ số lượng UBKT từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các chế độ, chính sách; đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm thực hiện…

 

Năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phấn đấu thực hiện và hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, UBKT các cấp đã đề ra. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý…


Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29.11.2021 của UBKT Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đại diện một số đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó trọng tâm là việc thực hiện các Chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; tăng cường thực hiện giám sát theo chuyên đề để ngăn ngừa vi phạm… Cùng với đó, tỉnh quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra…

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng UBKT Tỉnh ủy

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản...; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm… Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, phức tạp. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phải nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, nhất là với các cơ quan khối nội chính; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên, kịp thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT cấp dưới…


Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Đỗ Tiến Thái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng phòng nghiệp vụ I cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Thu Yến – Nguyễn Nhân
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)