Hưng Yên: Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

19:47, 11/01/2022

Ngày 11.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp trong công tác nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm nguyên tắc, chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị


Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế và các văn bản về công tác cán bộ; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức…
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu: Thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tập trung hoàn thiện và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở đơn vị kinh tế tư nhân; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ... 
 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng.


Phương Minh – Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)