Hưng Yên: Triển khai công tác tuyên giáo năm 2022

20:29, 12/01/2022

Ngày 12.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
 

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự hội nghị


Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ngành tuyên giáo chú trọng nhiệm vụ tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được bảo đảm thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy mạnh; công tác phối hợp với các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, đạt hiệu quả.    

Năm 2022, ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh, năm sinh các đồng chí Tô Hiệu, Lê Văn Lương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi; tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới…
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; chú trọng phát hiện, biểu dương khen thưởng những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp…
 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.


Phương Minh – Lê Hiếu  
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)