Sở Tư pháp triển khai công tác Tư pháp năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

18:55, 14/01/2022

Ngày 14.1, tại Trụ sở UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, Ngành Tư pháp Hưng Yên đã triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý, qua đó đạt một số kết quả nổi bật như: Tiến hành tham gia góp ý đối với 137 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Trung ương và địa phương, tham gia góp ý vào nhiều văn bản khác như đề án, kế hoạch; thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng đối với 104 dự thảo VBQPPL; ngành tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện phối hợp tham mưu HĐND, UBND cùng cấp ban hành 85 VBQPPL. Sở Tư pháp tự kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối với 70 VBQPPL do UBND tỉnh ban hành. Các sở, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.244 cuộc; cấp phát miễn phí trên 1 triệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)... Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Năm 2022, ngành tư pháp tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Chỉ thị quy định Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành Tư pháp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra VBQPPL và kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch…

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp.                               

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành tư pháp cần bám sát các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp, kịp thời thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả; rà soát, tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp với các địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu kiện đông người; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai hiệu quả hơn nữa Luật Xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện hoặc các hình thức khác, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tiêu cực; đẩy mạnh việc tham gia chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong ngành tư pháp…


Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng Sở Tư pháp. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.


Đức Hùng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)