Thanh tra tỉnh

Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

17:05, 21/01/2022

Ngày 21.1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
 

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cơ quan Thanh tra tỉnh

 

Năm 2021, công tác thanh tra được thủ trưởng các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo sát sao; kế hoạch thanh tra được xây dựng bảo đảm đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong năm, toàn ngành tiến hành 231 cuộc thanh tra hành chính; 103 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 35.786,9 triệu đồng; kiến nghị xử lý 90.176m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể, 2 cá nhân… Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Các cấp, ngành đã tiếp 1.507 lượt công dân với 1.098 vụ việc. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân…


Năm 2022, toàn ngành phấn đấu triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và theo sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính các cấp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ chặt chẽ quy trình thanh tra, giám sát; ban hành kết luận thanh tra bảo đảm thời gian quy định. Tham mưu và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của cơ quan Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra tỉnh trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý năm 2022 toàn ngành quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp uỷ địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các sở, ngành, địa phương để thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Phối hợp với Ban tiếp công dân của tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tốt việc tiếp công dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tuân thủ chặt chẽ quy trình thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra… 


Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cơ quan Thanh tra tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Đào Văn Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân.


 Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)