Thị ủy Mỹ Hào: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

18:56, 14/01/2022

Ngày 14.1, Thị ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, các cấp uỷ đảng từ thị xã đến cơ sở triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã ban hành các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Thị ủy đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, thành lập 1 tổ chức Đảng khu vực ngoài nhà nước; thực hiện thí điểm “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thị ủy Mỹ Hào xác định: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục củng cố, đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng; đổi mới việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và khu vực nông thôn; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vi phạm; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, các vụ việc nổi cộm ngay từ cơ sở; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn…   


Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng được biểu dương, khen thưởng; đảng bộ các xã, phường ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)