Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022

17:42, 06/01/2022

Ngày 6.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh… 
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với chủ đề công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình hoạt động công tác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, nắm tình hình Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều hoạt động tập trung hướng về cơ sở; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm; phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh...


Năm 2022, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung tăng cường nắm tình hình các tầng lớp Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác dân vận; chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh…

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang đề nghị: Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận với nhiều nội dung mới; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức, bộ máy, cán bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp..
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 23- QĐ/TW ngày 30.7.2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống dân vận các cấp cần phát huy tốt vai trò trong phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm tình hình Nhân dân, doanh nghiệp, nhất là những vấn đề nóng, bức xúc và những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp để đề xuất với cấp ủy cùng cấp các giải pháp giải quyết kịp thời…

Các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác dân vận


Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 19 cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác dân vận; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2021 được Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.


Phương Minh – Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)