Banner
Banner
Trung tâm Chính trị huyện Kim Động

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

15:43, 21/01/2022

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện Kim Động đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
 

Một buổi giảng dạy bằng hình thức trực tuyến tại Trung tâm Chính trị huyện Kim Động

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công soạn, giảng cho giảng viên và tổ chức khai giảng các lớp theo kế hoạch.


Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện và Đảng uỷ các xã, thị trấn mở 28 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 2.438 học viên tham gia, vượt 105,8% chỉ tiêu giao. Trong đó mở 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị với tổng số 291 học viên bao gồm: 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và một lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; phối hợp với các Ban Đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện mở 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.453 học viên; mở 8 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 694 học viên với các nội dung chuyên đề như: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chuyên đề tôn giáo; hội nhập quốc tế…; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh làm tốt công tác quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính KA05.


Để đạt được kết quả trên, Trung tâm đã bám sát mục tiêu kép theo chỉ đạo của cấp trên, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nội dung chương trình học tập được thực hiện nghiêm túc theo quy định, bảo đảm đúng, đủ nội dung; thời gian cho từng lớp học được bố trí khoa học, hợp lý. Đa số các cơ quan, đơn vị đều tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia các lớp học đầy đủ, học viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm, cũng như nội quy, quy định lớp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.


Chị Trần Thị Viên, xã Ngọc Thanh (Kim Động), học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên chia sẻ: “Tham gia lớp học, tôi được các giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức rất bổ ích về Đảng, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được tốt hơn, sát và trúng với tình hình thực tế tại địa phương”.


Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, luôn được Trung tâm Chính trị huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của cấp cơ sở nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Số lượng các lớp được mở hàng năm tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Trong giảng dạy, học tập chất lượng từng bước được nâng cao, việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phát huy tính tích cực của người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy luôn được Trung tâm quan tâm và từng bước phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm. Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức mở một số lớp bằng hình thức trực tuyến gắn với bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: “Trong thời gian tới, Trung tâm chính trị xác định những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; xác định rõ trách nhiệm cá nhân và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm. Đội ngũ làm công tác giảng dạy và đội ngũ giảng viên thực hiện nội dung công tác giáo dục lý luận chính trị theo từng chương trình bồi dưỡng, đào tạo gắn với thực tiễn, cập nhật kiến thức và vận dụng kiến thức mới vào từng bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, giúp cho người học có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ”.


Nguyễn NhânNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)