Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

20:24, 12/01/2022

Ngày 12.1, Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, các cấp uỷ đảng trong huyện Văn Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của các cấp liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 126 quần chúng ưu tú, tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 65 đảng viên mới; lập danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 304 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng chính quyền, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đáp ứng mục tiêu đã đề ra…


Năm 2022, huyện tập trung nắm chắc tình hình dư luận trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đổi mới công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh… trên địa bàn.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2021); tặng giấy khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.


Hoa PhươngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)