Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

16:23, 16/03/2022

Ngày 16.3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8.2.2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (Quy định số 57) theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã…


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung, điểm mới trong Quy định số 57. Quy định số 57 gồm 4 chương, 12 điều, quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị ở các cấp: Sơ cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, Cao cấp lý luận chính trị. Quy định cũng quy định cụ thể việc phân cấp đào tạo lý luận chính trị gồm: Phân cấp nhiệm vụ đào tạo; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo sơ cấp; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo trung cấp; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo cao cấp… Đồng thời, được quán triệt, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022.


Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các giải pháp và được hướng dẫn, giải đáp một số ý kiến để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Quy định số 57 trong thời gian tới. 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thực hiện Quy định số 57 theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 57; hướng dẫn thống nhất công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương... Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung các chương trình đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp từng cấp và hướng dẫn thống nhất việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị…


Thu Yến

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)