Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

16:23, 16/03/2022

Ngày 16.3, tại Hội trường trụ sở HĐND - UBND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh... 
 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Người dân đón xuân mới với niềm tin, kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe người dân, tạo việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo… được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa đạt được yêu cầu, tiến độ đã đề ra, như: Việc giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; các hoạt động văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế… của tỉnh có thời điểm phải tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch chung của toàn tỉnh. Nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước, kịp thời có những giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm 2022, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền...
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã nghe và xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; về việc thông qua danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2022 trên địa bàn tỉnh; về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022; về việc chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; về việc Quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do ngân sách địa phương bảo đảm; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Các nội dung trình tại kỳ họp đã được các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm định và trình tại kỳ họp.
 

Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng chỉ đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó lưu ý: Đối với việc triển khai Nghị quyết chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm thống nhất về số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa của tất cả các công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án sử dụng đất dưới 10ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đối với việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, UBND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố có tuyến đường Vành đai 4 đi qua hoàn thiện các thủ tục về chấp thuận triển khai dự án trên địa bàn thuộc phần trách nhiệm của tỉnh. Đặc biệt, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát nội dung xin đề nghị điều chỉnh, bổ sung đối với đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên nhằm bảo đảm đồng bộ hệ thống giao thông của tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Đối với việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, UBND tỉnh cần công khai mức giá dịch vụ xét nghiệm mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu phí xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh; chỉ đạo các cơ sở y tế mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực... 


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.


Phương Minh – Lê Hiếu

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)