Kịp thời tiếp thu, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri

15:46, 22/06/2022

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu HĐND tỉnh cũng như đại biểu HĐND các cấp. Thông qua hoạt động TXCT, đại biểu HĐND gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải đến HĐND, đồng thời báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Do đó, việc làm tốt công tác TXCT, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, hiệu quả hoạt động của HĐND.


Kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri


Trước tình trạng nước thải do sản xuất nghệ trên địa bàn xã Chí Tân (Khoái Châu) gây ảnh hưởng đến dòng chảy và vệ sinh môi trường của tuyến sông Từ Hồ - Sài Thị làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, cử tri huyện Khoái Châu đã phản ánh đến đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết ý kiến của cử tri. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Chí Tân kiểm tra hoạt động sản xuất tinh bột nghệ tại xã Chí Tân. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND xã Chí Tân kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tinh bột nghệ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường; xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra nguồn nước… Đến nay, không còn ý kiến phản ánh của Nhân dân về hoạt động sản xuất tinh bột nghệ gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời chất vấn tại kỳ họp

 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri về việc: Một số công ty, đơn vị đã được bàn giao đất nhưng chưa đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; để đất không nhiều năm gây lãng phí tài nguyên, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là việc sử dụng đất theo tiến độ tại dự án đầu tư được chấp thuận theo quy định đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập danh sách các dự án chậm triển khai báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ngày 15.4.2022, UBND tỉnh có Thông báo số 121/TB-UBND thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 72 dự án chậm triển khai gồm: 29 dự án đã hoàn thiện thủ tục về đất đai, chưa xây dựng và 43 dự án đã hoàn thiện thủ tục đất đai, đang xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án đi vào hoạt động. UBND tỉnh đã phê bình các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chậm triển khai thực hiện dự án, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện một số dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan đang tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất cho các dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên giám sát tình hình sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh xử lý dự án vi phạm pháp luật…


Cùng với đó, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường chất vấn các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cử tri quan tâm tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Một trong những nội dung đó là: Đề nghị tỉnh xây dựng các chính sách đào tạo nghề cho người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND, ngày 18.5.2017 quy định danh mục nghề, nhóm nghề, thời gian, chi phí đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng làm căn cứ để hỗ trợ lao động nông thôn tham gia học nghề. Đồng thời, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, giáo trình đào tạo và đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở này cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo của thị trường lao động. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt trên 67%, trong đó, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 26%... 


Đổi mới nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri


Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TXCT, thời gian qua, Thường trực HĐND phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, đa dạng các loại hình tiếp xúc hướng về cơ sở, theo từng chuyên đề. Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị các hội nghị tiếp xúc như: Phối hợp thông tin, tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri; xác định rõ nội dung tiếp xúc trước và sau kỳ họp; thực hiện công khai lịch, chương trình, nội dung tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri biết, đến dự. 
 

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp

 

Tại các hội nghị TXCT, MTTQ Việt Nam các cấp đã mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các bức xúc trong Nhân dân. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại hội nghị, đáp ứng kịp thời mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.


Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ Việt Nam các cấp từng bước đổi mới theo hướng tổng hợp khách quan, lựa chọn lĩnh vực, xác minh tính xác thực của ý kiến cử tri, phân loại ý kiến theo phân cấp, ý kiến đề xuất của tập thể, ý kiến đề nghị cho cá nhân, bảo đảm không bỏ sót kiến nghị của cử tri để gửi tới các cơ quan chức năng giải quyết. MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực HĐND tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, bảo đảm quyền lợi của cử tri và Nhân dân. 


Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng, củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với chính quyền địa phương, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. 


Đồng thời, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cũng cho thấy các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị…


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)