Banner
Banner

Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Kim Động

15:28, 04/07/2022

Từ năm 2018 đến nay, huyện Kim Động bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo đảng, chính quyền cơ sở 263 lượt cán bộ; điều động 5 lãnh đạo ban, phòng giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và ngược lại... Qua đánh giá, hầu hết đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ điều động về xã đều trưởng thành, điều hành công việc đạt kết quả tốt, góp phần tích cực giúp địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

Lãnh đạo xã Vĩnh Xá (Kim Động) họp triển khai nhiệm vụ công tác

 

Đồng chí Đoàn Ngọc Vinh được Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Động điều động về làm Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Xá từ tháng 12.2020. Với kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm làm công tác chuyên môn, quản lý tại Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nên khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tiếp cận toàn diện các mặt công tác, sâu sát cơ sở, tạo mối liên hệ tốt với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ ở cơ sở, đồng chí Vinh luôn nêu gương trước những việc khó, không né tránh mà xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân, xử lý đảng viên sai phạm… được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình. 


Còn với đồng chí Vũ Xuân Cương, nguyên là Phó phòng Tài nguyên và Môi trường được điều động về làm Phó Bí thư Thường trực, sau đó làm Bí thư Đảng uỷ xã Toàn Thắng, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương rà soát quy chế làm việc; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quyết liệt chỉ đạo xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ vậy, xã Toàn Thắng hôm nay đã có một diện mạo mới và có thêm động lực thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị phát triển của huyện Kim Động. 


Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Kim Động cho biết: Trên cơ sở quy hoạch đã được thông qua, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện việc luân chuyển một số cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện về công tác ở cơ sở với mục đích rèn luyện, bồi dưỡng, giúp cán bộ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ tháng 8.2018 đến hết năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá 856 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; luân chuyển, điều động 3 lãnh đạo ban, phòng về giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; bố trí 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã; 263 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo đảng, chính quyền cơ sở... Huyện đã cử 126 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chuyển biến rõ nét ở những địa phương, đơn vị có cán bộ được điều động, luân chuyển đến nhận nhiệm vụ là đội ngũ cán bộ đoàn kết hơn; địa phương đề ra được những quyết sách phù hợp, bước đầu khắc phục được những hạn chế, khơi dậy các nguồn lực, sức sáng tạo của cán bộ, Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. 


Tuy nhiên, thực tế ở Kim Động cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác đánh giá cán bộ; còn có trường hợp quy hoạch chưa gắn với đào tạo để sử dụng cán bộ; việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo giữa khối đảng, đoàn thể với khối chính quyền huyện, từ cấp xã lên huyện và ngược lại gặp khó khăn, chưa thật sự tạo động lực cho cán bộ được luân chuyển yên tâm phát huy năng lực, sở trường trong công tác...


Thời gian tới, để công tác luân chuyển, bố trí cán bộ hiệu quả, huyện tập trung thực hiện đồng bộ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; chú trọng phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, tâm huyết của từng cán bộ, căn cứ năng lực, sở trường của từng người, cũng như yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tạo môi trường để mỗi cán bộ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành bằng phẩm chất, tài năng, yên tâm và tuyệt đối tin tưởng vào sự phân công của tổ chức. Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng quy hoạch và rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm kịp thời, bảo đảm các tiêu chí về chất lượng, số lượng, bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như cán bộ dự nguồn cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn…


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)