Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương dự sinh hoạt chi bộ

14:46, 05/08/2022

Ngày 5.8, Chi bộ Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe (Đảng bộ Sở Giao thông vận tải) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 8. Dự buổi sinh hoạt chi bộ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe


Tại buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế; thông tin hoạt động của ngành, của đơn vị. Đồng thời, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 theo nghị quyết đã đề ra. 


Các đảng viên trong chi bộ tập trung thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết tháng 8 của chi bộ với những nhiệm vụ chính như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo kế hoạch đã đề ra; duy trì, tìm giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động…


Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ và những ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, căn cứ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về phát triển giao thông vận tải, Ban Chi ủy kịp thời tham mưu với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về vận tải trên địa bàn tỉnh, vận hành cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của Trạm Kiểm tra tải trọng xe… Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…


Thu Yến

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)