Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ

19:29, 09/09/2022

Ngày 9.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển huyện Tiên Lữ trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, huyện Tiên Lữ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  (Kết luận số 21) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng: Kết nạp đảng viên mới cho 95 quần chúng ưu tú; rà soát, sàng lọc 18 đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận của Đảng, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành trong huyện tăng cường…
Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 7,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 203 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 519 tỷ đồng. 7 tháng năm 2022, thu ngân sách của huyện đạt trên 477 tỷ đồng; trên địa bàn huyện có 25 doanh nghiệp thành lập mới. Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Cứng hoá kết cấu mặt đường giao thông nông thôn và đường ra đồng trên địa bàn huyện Tiên Lữ giai đoạn 2022 – 2025”. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 6 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế, lao động – việc làm được quan tâm, bảo đảm công tác an sinh xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự được giữ vững…  
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền An Xá. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để cải tạo nâng cấp một số di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đã được xếp hạng trên địa bàn huyện; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân, hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng mới trạm y tế cấp xã; kiến nghị rút ngắn thời gian, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất...
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành nội dung thảo luận, trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Việc triển khai thực hiện các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lữ; cơ chế hỗ trợ kinh phí các địa phương xây dựng nông thôn mới; các quy định, điều kiện về việc cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa; quy định về giao chỉ tiêu nhân lực, kinh phí đầu tư xây dựng cho ngành y tế; tháo gỡ khó khăn về việc thiếu giáo viên tại các bậc học; các vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Lữ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản; giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn xây dựng NTM; tăng cường công tác quản lý đất đai...
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của huyện Tiên Lữ, đồng thời gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ khó khăn cũng như định hướng, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ các biện pháp, giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà huyện Tiên Lữ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Tiên Lữ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 21 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức...
Bên cạnh đó, huyện Tiên Lữ cần tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và dự án đầu tư trọng điểm; quan tâm phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh; tăng cường công tác quản lý đất đai… Việc triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao cần có kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


Minh Huấn – Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)