Banner
Banner
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh:

Đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022

14:35, 25/10/2022

Ngày 25.10, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị


Hội nghị đã tiến hành đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. Trong 9 tháng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị; kịp thời triển khai, phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định kết nạp 142 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 117 đồng chí. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định.


Về nhiệm vụ quý IV năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo đúng kế hoạch; thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng và các đoàn thể…


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số văn bản như: Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 12.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Thông báo kết luận số 671-TB/TU ngày 19.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030…


Lê Hiếu

 
 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)