Banner
Banner

Bế mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

13:47, 19/10/2022

Ngày 19.10, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 tiếp tục diễn ra với 2 chuyên đề theo chương trình và bế mạc. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự… 

 

Các đại biểu dự hội nghị


Với chuyên đề về Kỹ năng nghiên cứu phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội do UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp, các đại biểu tham dự hội nghị được các báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử truyền đạt  đã làm rõ hơn bản chất của hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp HĐND và những yêu cầu đặt ra; nhận diện các loại báo cáo kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp HĐND; kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá các báo cáo kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp…

 

Với chuyên đề về Kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND; HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương, các báo cáo viên đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND khi xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án tại địa phương mình phù hợp, kịp thời, thiết thực, đem lại lợi ích cho Nhân dân cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND, trong đó có việc giám sát đầu tư công nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến phát biểu kết luận hội nghị


Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến khẳng định: Các nội dung chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị giúp cho các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND trong hệ thống chính quyền địa phương; giúp đại biểu HĐND có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị: Sau hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động; không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, trau dồi các kỹ năng hoạt động cho bản thân từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử…

 

Các báo cáo viên với đại biểu tham dự hội nghị
Các báo cáo viên với đại biểu tham dự hội nghị

 

Phương Minh – Lê Hiếu 
 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)