Banner
Banner

Ghi nhận qua đại hội các chi bộ thôn, tổ dân phố ở Ân Thi

16:48, 24/10/2022

Đến nay, gần 100% các chi bộ thôn, tổ dân phố của huyện Ân Thi hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị của các chi bộ, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022 (hoặc 2020-2022) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.
 

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Đào Quạt, Đảng bộ xã Bãi Sậy (Ân Thi)

Đảng bộ xã Tân Phúc có 6 chi bộ thôn. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch đại hội các chi bộ. Đến nay, tất cả các chi bộ đã tiến hành xong đại hội. Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã định hướng để các chi bộ thảo luận, xây dựng chi uỷ khóa mới về cơ cấu, độ tuổi, trình độ, đặc biệt bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Đồng chí Hoàng Thị Hứa, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc cho biết: Trước đại hội, có 1 chi bộ bí thư chi bộ không là trưởng thôn, một số bí thư chi bộ quá tuổi 65. Đảng ủy xã vừa đưa ra các tiêu chuẩn nhân sự để chi bộ thảo luận, vừa ghi nhận những đóng góp của các bí thư chi bộ, đồng thời thực hiện các giải pháp để bảo đảm công tác nhân sự đạt yêu cầu theo quy định. Các chi bộ đã tranh thủ được một số đảng viên là cán bộ hưu trí làm bí thư chi bộ; một chi bộ có bí thư chi bộ độ tuổi đoàn tiếp tục làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ thứ 2. Trước đó, các thôn đã tiến hành bầu trưởng thôn. Kết quả phiếu bầu đúng cơ cấu, tỷ lệ đạt cao. Qua đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy cấp trên; đồng thời đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, gắn việc kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ trực thuộc đảng ủy đều thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân có việc làm ổn định, nhiều lao động làm việc tại các doanh nghiệp thu nhập cao, nhiều hộ gia đình phát triển thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm.


Để tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy xã Hồng Vân chỉ đạo các chi bộ trên cơ sở nghị quyết cấp trên, chủ trương của xã, của huyện, tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2022, thảo luận xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tế, đề ra mục tiêu phù hợp và các giải pháp hiệu quả. Đảng ủy xã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; giao đoàn thể bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho Đảng. Các thôn tập trung xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu với tinh thần nêu gương của đảng viên; vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị canh tác; phát triển thương mại, dịch vụ; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng công tác quản lý đất đai... 


Huyện Ân Thi có 129 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn với khoảng 5,5 nghìn đảng viên, chiếm khoảng 75% số đảng viên trong huyện. Đến nay, gần 100% số chi bộ thôn, tổ dân phố đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ân Thi cho biết, Huyện ủy sát sao chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tại một số đảng bộ xã, việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn được thực hiện từ nhiều năm nay, mang lại hiệu quả rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước khi đại hội, có 122 chi bộ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ đều thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước đại hội chi bộ hoặc tổ chức đại hội trước khi bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều lựa chọn bố trí, sắp xếp đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cơ bản bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, tuổi đời không quá 65, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên, đủ sức khỏe, năng lực, uy tín, am hiểu về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và công tác xã hội. 


Báo cáo chính trị tại đại hội được chuẩn bị có chất lượng và được tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của đảng viên... Dự thảo nghị quyết chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp đảng viên trên địa bàn khu dân cư, trong đó xây dựng chỉ tiêu cụ thể hàng năm; bám sát nghị quyết của đảng bộ cấp trên xây dựng mục tiêu, đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. 


Đào Doan


 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)