Banner
Banner

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cấp cơ sở

14:40, 09/03/2023

Ngày 9/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2023. 


     Trong thời gian 3 ngày, 185 học viên là cán bộ dân vận cấp cơ sở và các đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh được học tập 7 chuyên đề và một buổi thảo luận, tọa đàm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 


Kết thúc lớp bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, vận dụng, phát huy những kiến thức đã học, đã nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. 


Lệ Thu Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)