Banner
Banner

Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 3

14:21, 09/03/2023

Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự tại hội nghị điểm cầu Hưng Yên


 Tại hội nghị, đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Theo đó, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là yêu cầu khách quan và mang tính cấp thiết. Xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam là nhiệm vụ không tách rời với xây dựng hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị quốc gia. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tại hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại trong thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”. Theo đó, những năm qua, việc triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, góp phần quan trọng vào thành công chung trong công  tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, có nhiều nguy cơ mất ổn định tại nhiều khu vực, chúng ta cần xử lý hài hoà các mối quan hệ quốc tế; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đáp ứng mục tiêu chiến lược, bảo đảm tối ưu lợi ích của đất nước, không để bị động, bất ngờ…


Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trong đó khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc “bốn không” trong đối ngoại quốc phòng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình; đồng thời đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới.


Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023; việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023); tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước…


Các chuyên đề được thông tin tại hội nghị cũng như những định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương góp phần giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị, những người làm công tác tuyên truyền triển khai đến địa phương, đơn vị mình hiệu quả, kịp thời.


Phương Châm – Kiên GiangNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)