Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính

19:02, 13/05/2020

Thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các cơ quan hành chính nhà nước nhằm cải cách và hiện đại hóa nền hành chính.

 

Người dân đến giao dịch, làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Người dân đến giao dịch, làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

Báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cho thấy, đến nay, toàn tỉnh có 104 đơn vị công bố áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc diện bắt buộc và 64 đơn vị xã, phường, thị trấn đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó,  gồm 41 đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và 63 đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008. 
 
HTQLCL là công cụ hỗ trợ cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình thủ tục giải quyết công việc đối với công dân và tổ chức. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ một cách khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, từng bước  tạo được sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị hành chính. Sở Khoa học và Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL, hiện sở đang thực hiện áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Việc ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được sở tiếp tục thực hiện theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ, thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra. Hiện nay, sở đang thực hiện giải quyết theo thẩm quyền 58 thủ tục hành chính. Để bảo đảm tính minh bạch, sở đã công khai niêm yết toàn bộ các thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở. Từ đầu năm đến nay, sở đã giải quyết được 79 thủ tục hành chính theo đúng quy định và thời hạn.


Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng và phòng ngừa sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho thấy, do cách tiếp cận và quản lý công việc còn mang tính sự vụ, chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quá trình, do đó việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính dẫn đến hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL chưa cao. 


Đồng chí Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết, công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhất là trong cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho từng phòng, ban và cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Mặc dù vậy, hiện nay toàn tỉnh còn 102 đơn vị chưa xây dựng mới HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, gồm 2 đơn vị cấp sở, ngành tỉnh; 2 chi cục và 98 đơn vị xã, phường, thị trấn. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị  (bảo đảm các đơn vị được kiểm tra ít nhất 2 năm 1 lần), qua đó, góp phần duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thiết thực phục vụ công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. 


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)