Phát triển tổ chức đảng và đảng viên khu vực kinh tế tư nhân

07:18, 31/07/2019

Bài 2: Cần giải pháp đồng bộ


Là doanh nghiệp đã có đảng viên là chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vinadelta (thành phố Hưng Yên) được Tổ công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh) tuyên truyền, vận động và giúp đỡ để thành lập tổ chức đảng. 3 đảng viên được tạm thời chuyển đến sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện, Chi bộ Công ty cổ phần Vinadelta được thành lập. Từ khi có tổ chức đảng tại công ty, với bí thư chi bộ là chủ tịch HĐQT tạo điều kiện để tổ chức đảng duy trì hoạt động, quan tâm việc kết nạp đảng viên mới. Sau 3 năm thành lập, từ 3 đảng viên ban đầu, hiện chi bộ đã có 22 đảng viên gồm cả đảng viên từ nơi khác chuyển đến và đảng viên kết nạp mới.

Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô - xe máy Việt Nam
Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô - xe máy Việt Nam
                                                                                                                                                                       Ảnh tư liệu


Đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập Tổ công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức đảng và chưa có đảng viên; phân công cán bộ chuyên trách xuống trực tiếp doanh nghiệp kiên trì vận động, tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhất là tổ chức đảng. Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nhưng có đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã có công văn phối hợp với chủ doanh nghiệp chuyển sinh hoạt Đảng cho các đảng viên về Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, khi đủ số lượng đảng viên ở doanh nghiệp thì quyết định thành lập tổ chức đảng. Ngoài Chi bộ Công ty cổ phần Vinadelta, Chi bộ Công ty CP Austfeed Việt Nam (doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Khoái Châu) cũng được thành lập với phương thức tương tự.


Trên cơ sở thực tế, Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11.6.2019 thực hiện Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực xây dựng, phát triển tổ chức, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.


Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy cấp huyện chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng vẫn sinh hoạt Đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ; nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực phát triển đảng viên khi có đủ điều kiện thì thành lập chi bộ. Đối với những doanh nghiệp có đảng viên nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy huyện, cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp, phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.


Cùng với đó, cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc rà soát số lượng đảng viên sinh hoạt tại địa phương nhưng công tác, làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đến doanh nghiệp nơi có tổ chức đảng, hoặc khu dân cư nơi có tổ chức đảng gần nhất doanh nghiệp có trụ sở, tạo điều kiện phù hợp cho đảng viên sinh hoạt và thành lập tổ chức đảng trong đơn vị doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Văn Lâm cho biết: Ngoài việc gặp gỡ, đối thoại của các cấp lãnh đạo để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp, thì việc tuyên truyền thuyết phục, vận động chủ doanh nghiệp về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp cũng rất quan trọng.


Là một cán bộ công đoàn luôn tích cực trong phong trào công nhân, lao động, đồng chí Tôn Thị Kim Thúy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm cho biết: Chúng tôi tranh thủ mọi thời gian có thể để tuyên truyền, giáo dục nhận thức vai trò và nhận thức chính trị cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở theo dõi, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú với Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng ở những doanh nghiệp có tổ chức đảng.


Là chủ doanh nghiệp được kết nạp Đảng từ khi tỉnh thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng, đảng viên Lê Văn Đoàn, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc (Văn Lâm) cho biết: “Từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi nhận thức cần trách nhiệm hơn trong mọi công việc, kể cả trong việc lãnh đạo hoạt động doanh nghiệp cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi thấy do mình làm doanh nghiệp nên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú không phù hợp về nội dung sinh hoạt. Hiện nay, trong công ty có một số người lao động đã là đảng viên. Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc cần có tổ chức đảng trong doanh nghiệp của mình”.  


Thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng mục tiêu cụ thể từ năm 2018, hằng năm phấn đấu mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh kết nạp được từ 1 đến 2 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng và trong Đảng bộ tỉnh thành lập được từ 1 đến 2 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.


Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phát hiện bồi dưỡng, giới  thiệu đoàn viên, thanh niên ưu tú cho tổ chức đảng, là học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề sau khi ra trường làm việc tại các doanh nghiệp. Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng là các sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề trên địa bàn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp, bởi thực tế tỷ lệ lớn sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp sau tốt nghiệp. 


Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng…


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)